News


7 oktober

Jag fick vara del av en väldigt fin konsert i Grünewaldssalen, Stockholm med otroliga kompositörer: Caroline Shaw, Tebogo Monnakgotla, Karin Rehnqvist och Aleksandra Vrebalov som spelades av finaste Malvakvartetten.

malva

En konsert som fick fina recensioner:

Det finns en konstant atmosfär av varm entusiasm och avslappnad uppsluppenhet, som dock aldrig ska förväxlas med slapphet – de är väldigt samspelta och behandlar verken de framför med allvarlig precision. Lo Kristenson är konsertens yngsta tonsättare, född 1991. Hennes ”omstråk, motstråk” blir en perfekt avslutning på kvällen. Musiken är hypnotisk, tidsupplösande, märkligt fascinerande. Den vaggar fram och tillbaka, varje klang är sammanfogad med en annan, och det finns en nästan religiöst mässande stämning över det hela. Malvakvartetten väljer att framföra detta verk med släckt belysning, och detta teatrala grepp gör musiken ännu starkare. (DN, Nicholas Ringskog Ferrada-Noli)
💥
Lo Kristensons hypnotiserande ”Omstråk, motstråk” leker med tid, tyngd och fysisk närvaro i ett dramatiskt ljussatt rum. Ett begränsat tonmaterial bjuder in till lyssnande när strängar stäms om i parallella, öppna kvinter och vibrationerna försätter publiken i trans. (SVD, Sofia Nyblom)


23 september – 3 oktober 2019 Palazzo Stabile

p02

Under ett tiodagars residens har jag fått dela kompositionsrollen i kollaborativt skapande med Tove Bagge, Inga Aas och Vilde Alnæs. 2017 började vi förbereda ett gemensamt projekt då vi ville utforska metoder för kollaborativ komposition. Sedan dess har vi haft veckor i Oslo då vi delat med oss av inspiration, texter och musik vi tycker om. Vi har workshopat, improviserat, levt några dagar vid havet och undersökt vårt samspel som grupp. Tack vare stipendium från Palazzo Stabile och Konstnärsnämnden har vi nu haft möjlighet att under ett residens i Castelletto Molina påbörja vår kompositionsprocess tillsammans. Vi har haft många diskussioner om hur våra erfarenheter i samarbeten mellan komponist och musiker har sett ut och hur det har format oss och våra förväntningar. Vi har fastnat i mönster och gamla roller, gråtit, skrattat och brytit oss ut. Jag vet inte hur det här kommer sluta, jag har på känn att vi kommer skapa fantastiska ting tillsammans, men framförallt så känner jag mig trygg och snudd på gränslös i det här rummet och samspelet som vi är.

p01


28 juni 2019

Lördag 29 juni: Vernissage för utställningen Insekt Insikt på Artipelag. Utställningen är denna dag gratis och kan besökas mellan kl 11.00-17.00. Kl 13.00 invigs utställningen tillsammans med konstnär Annika Liljedahl och kompositör Lo Kristenson. Bussar till Artipelag avgår från Vasagatan 24, utanför det McDonalds som ligger under Klarabergsviadukten. Avgångar kl 11.00, 12.15 samt 14.35.

🕸

Genom musiken vill jag få besökaren att känna sig delaktig i insekternas värld, inte endast som en utomstående iakttagare.

🕸

I människans öga kan vissa insekters rörelsemönster uppfattas som oberäkneliga, till exempel spindelns snabba framfart. Medan vi uppfattar larver och vissa skalbaggar som otroligt långsamma och det kan nästan kännas meditativt att stanna upp och iaktta dem. I min process av att försöka finna de rätta ljuden och formerna har jag både sökt skapa de oberäkneligt ryckiga (och stundtals obehagliga?) rörelserna. Men även de cirkulärt repetitiva formerna som människan kan uppfatta i sitt avsides uppifrån-perspektiv när vi exempelvis iakttar en myrstacks cykler.

YBKYE9368


24 juni 2019

Jag har några intensiva dagar på Artipelag med uppbyggandet av utställningen Insekt Insikt. Lördagen den 29 juni (kl 11.00-17.00) är det öppen vernissage, och jag har gjort ljud och musik.

🕸

Jag har jobbat tillsammans med konstnären Annika Liljedahl i över ett år nu och följt hennes arbete samtidigt som jag skapat musiken till denna insekts-installation! Kom gärna ut till Artipelag och hälsa på mig under öppningsdagen, utställningen kommer även vara öppen ordinarie öppettider under sommaren fram till 1 september.

IMG_0316

I arbetet tillsammans med Annika har jag försökt känna in hur hennes insektsskulpturer skulle kunna röra sig om de plötsligt fick liv. När jag började leta mig fram till rätt ljud sökte jag efter något ofullständiga – lite klumpiga ljud, som inte är helt rena och snygga.

🕸

Jag känner igen mig mycket i Annikas uttryck, där finns något väldigt skört men också brutalt. Vi båda jobbar gärna med skapandeprocessen under lång tid så att saker och ting kan få ta tid.


29 maj 2019

annika-liljedahl-insekt-insikt-1170x488-px

Insekten är en utsatt liten varelse just nu, den är utsatt för människans påverkan. Man kan läsa i tidningarna hur de försvinner på grund av gifter och besprutning. Men de är också seglivade och starka. Den kampen för överlevnad fascinerar mig, säger Annika Liljedahl.

🕸

”Intresset för att arbeta med insekter väcktes när hon ärvde familjens sommarstuga på södra Öland. När stugan öppnas för sommaren varje vår sopar hon upp insekterna som ligger i högar på golv och möbler. Med åren har hon blivit allt mer fascinerad av artrikedomen och insekternas överlevnadskamp.”


16 mars 2019

julija

En annan underbar anledning för mig att resa till Oslo är Julija Morgan! Som violinist har Julija framfört flera av mina stycken och varit en del av min kompositionsprocess sedan 2015. Och under 2018 påbörjade vi tillsammans skapandet av stycket Nattljus : Drawings for bowed piano quintet, som är första delen i ett längre duoprojekt.

NATTLJUS_03

Vi utforskar en klangvärld som vi försöker formulera med olika medel. Genom att kombinera ett skrivet notmaterial med grafiska partitur vill vi öppna upp för improvisation inom ramarna för ett komponerat verk. Det blir ett sätt för oss att skapa en interaktion där musiker och kompositörer kan mötas. Det grafiska partituret konkretiserar vår uppfattning av verket samtidigt som musikerna blir friare att tolka och interpretera materialet utifrån sin egen musikalitet. Musikens karaktär har en cirkulär, repetitativ form där kommunikation och lyssnande är i fokus. Vi vill undersöka hur det påverkar samspelet i en ensemble och om det kan stärka musikernas ägarskap av verket.

NATTLJUS_02


15 mars 2019

Namnlöst00

I projektet tillsammans med Tove, Vilde och Inga så är vi just nu inne i en research-period då vi möts och delar med oss av tankar, inspiration, texter, filmer etc. Vi har improviserat mycket och testat olika metoder för att bygga ett tryggt rum för kreativitet, vi har utforskat stråkinstrumentens klangliga möjligheter och hur vi kan använda oss av röst och sång i vårt gemensamma skapande. Under hösten och vintern 2019 ska vi komponera klart musiken och söka oss fram till en notbild som kan passa oss och vår musik.
💥
Jag funderar en del över varför det inom konstmusiken ofta är kompositören som på egen hand skapar hela notbilden och stycket. och på hur kompositörer skulle kunna få musiker att känna större tillhörighet till ett verk. Ligger Konstmusiken och den klassiska världen lite efter jämfört med andra genrer när det gäller samarbetsformen? Jag upplever att det sällan pratas om strategier för att skapa trygga rum eller förtroendefulla samarbeten mellan just kompositör och musiker.
💥
Hur kan ett samarbete påbörjas, en gemensam skapandeprocess? Det tar tid att bygga upp ett förtroende och samförstånd, men det är kanske just tid som krävs för att kunna jobba med öppnare former i sin musik? Jag tänker på att när förtroenden har arbetats upp i ett samarbete så skapas tillgång till ett annat rum, tillgång till något mer gränslöst i skapandet.

12 mars 2019 Jag firade 8e mars tillsammans med Damkapellet och deras Minifestival i KoncertKirken då bland annat föreställningen Glemte Stemmer spelades och Damkapellets stråkensemble framförde mitt stycke Puls 2.0, som är specialskrivet för just den här ensemblen. Under tre dagar djupdök vi i materialet och försökte hitta metoder att arbeta tillsammans som passade just det här stycket och just den här gruppen av människor. Första dagen som vi träffades struntade vi till en början helt i noterna och arbetade istället på gehör.

A4

Notationen och instruktionerna till den omarbetade versionen Puls 2.0 inriktar sig mer på musikernas upplevelse än på musikens exakta utförande. Jag har utformat notbilden så att musikerna kan justera styckets innehåll efter deras egna upplevelser och tillstånd då musikerna får möjlighet att välja vad de ska spela utifrån några olika fragment och klanger. Jag har försökt skapa utrymme för ensemblen att påverka materialet så att de lättare ska kunna känna tillhörighet till stycket, att partituret kan få fungera som ett samtal och utbyte mellan oss. Den process som vi har i det här samarbetet ska inte bara återspeglas i det klingande resultatet utan också i notbilden.

dk

Under veckan i Köpenhamn hade jag så mycket fina möten och samtal om hur vi kan arbeta tillsammans på nya sätt, metoder för att bryta upp en grovt hierarkisk värld fylld med rädsla, maktspel och frustration som både den klassiska musiken och konstmusiken rör sig i. De här workshopdagarna tillsammans med Damkapellet har varit kärlek och inspiration, och just nu känns det som att allt är möjligt!

damkapellet_hipermania

Damkapellet: ”We believe that the focus should lie on process and presence, and that our development as a group is deeply connected to our growth as individuals. By connecting to each other through music, using existing material as well as our own compositions and improvisations, we wish to inspire and show an example of how we can work as musicians in togetherness.”