Sounds


 

 

förnimmelser

Flute – Rakel Emhjellen Paulsen, Violin – Julija Morgan, Viola – Tove Bagge

>


www.damkapellet.com

>


Nattljus – drawings for bowed piano quintet

Created together with composer Julija Morgan 

Flute, Clarinet, Violin, Cello, Piano

>


music for violin, viola and contrabass

>


Viola – Tove Bagge, Keyharp (Nyckelharpa) – Anna Gustavsson

>


The Dübenorgan – Johan Graden and Marcus Pal

>


luft   mot   tryck

music for choir

>

 


omstråk, motstråk

music for string quartet

>